MOW Kwidzyn / Wychowanki

Od 2012 roku pod opieką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego znajduje się sześćdziesiąt wychowanek (różna liczba w różnych okresach). Są to dziewczęta w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Wszystkie zostały skierowane do naszej placówki postanowieniem sądu. Otrzymują tu wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, terapeutyczną.

 

Przede wszystkim realizują u nas obowiązek szkolny – uczą się w : Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 6 o kierunku kucharz lub fryzjer.

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy szeroko z metod i zasad ortodydaktyki. Wychowanki MOW otrzymują niezbędną pomoc w niwelowaniu braków dydaktycznych wynikających często z wieloletnich opóźnień szkolnych m.in. w formie zajęć rewalidacyjnych oraz wsparcia pedagogicznego realizowanego w pracy na bazie IPET.

 

Wychowanki na terenie internatu funkcjonują w czterech grupach wychowawczych. Warunki socjalno – bytowe jakie zapewnia Ośrodek dorównują standardom europejskim. Wszystkie Grupy wychowawcze zajmują autonomiczny obszar w budynku Ośrodka składający się z 2,3,4 – osobowych sypialń, zaplecza sanitarnego, świetlicy, zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń gospodarczych.

 

Część wychowanek ma możliwość mieszkać w GRUPIE USAMODZIELNIENIA, która stanowi jeden z elementów grup wychowawczych.

 

Nasze podopieczne mają za sobą wiele ciężkich wręcz traumatycznych doświadczeń. Potrzeba wiele pracy, cierpliwości a może najbardziej miłości, by nabrały zaufania do ludzi i odzyskały radość życia. Z naszej strony robimy wszystko, aby wychowanka opuszczająca MOW potrafiła dobrze funkcjonować w rodzinie, w szkole lub w pracy; żeby adekwatnie oceniała swoje możliwości i umiała wykorzystać swoje, choćby minimalne, zdolności, zainteresowania i dobre chęci. A najważniejsze – żeby nie traciła nadziei i dostrzegała wartość zwykłej, szarej codzienności.

Skip to content