MOW Kwidzyn / Autorskie programy

Autorskie programy:

− Program arteterapii „Malowane emocjami”;
− Program „Dobra mama”,
− „Program opieki oraz przygotowania do roli rodzicielskiej wychowanek w ciąży i po urodzeniu dziecka”,
− Programy profilaktyczno- resocjalizacyjne,
− Program wychowawczy „Radość codzienności”,
− SYSTEM STOPNI DOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO,
− Program Pierwszy Krok w Dorosłość,
− Program dla nowoprzybyłych wychowanek „Nie jesteś sama”,
− Rzecznik Praw Wychowanek,
− “Konflikt i co dalej” – mediacje szkolne i rówieśnicze w MOW w Kwidzynie,
− Program edukacyjno – profilaktyczny z edukacji zdrowotnej „Świadome, odpowiedzialne, zdrowe”,
− Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego,
− “W oku wyobraźni”
− “Apteczka emocjonalna”

Skip to content