MOW Kwidzyn / Kadra

Współpraca w zakresie realizacji programów:

DYREKTOR OŚRODKA
Anna Jankowska
WICEDYRKTOR DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA
Magdalena Lesiak.

KADRA PEDAGOGICZNA:

Bakierska Klaudia – psycholog (niepełny wymiar godzin),
Baprawska Aleksandra – pedagog, terapeuta uzależnień (niepełny wymiar),
Dąbrowski Daniel – wychowawca grupy wychowawczej,
Dąbrowski Darek – wychowawca grupy wychowawczej (niepełny wymiar),
Falkiewicz – Chrypo Aleksandra – nauczyciel zawodu,
Frankiewicz Przemysław – wychowawca grupy wychowawczej (niepełny wymiar),
Justyna Jaworska – wychowawca grupy wychowawczej, nauczyciel chemii i biologii, 
Kowalska Anna – pedagog, 
Kowalska Renata – nauczyciel zawodu
Kupiecka Irwina – wychowawca grupy wychowawczej,
Lagae Joanna – wychowawca grupy wychowawczej, nauczyciel historii, nauczyciel zawodu,
Lipińska Monika – nauczyciel języka polskiego, biologii,
Mikulska Kamila – wychowawca grupy wychowawczej, nauczyciel plastyki, techniki, informatyki,
Młyńska Agnieszka – nauczyciel w-fu, religii, edukacji dla bezpieczeństwa, 
Morus Justyna – wychowawca grupy wychowawczej,
Nowak Wioletta – nauczyciel zawodu, wychowawca grupy wychowawczej,
Peplińska Ewa – nauczyciel języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości,
Pierzyńska Natalia – psycholog,
Piotrowska Małgorzata – wychowawca grupy wychowawczej, pedagog,
Przybyłek – Walas Dorota – nauczyciel historii, wos-u, geografii, wychowawca grupy wychowawczej,
Sokolnicki Karol – wychowawca grupy wychowawczej,
Tołstik Andrzej – wychowawca grupy wychowawczej
Wszelak Magdalena – wychowawca grupy wychowawczej,
Zatorski Dariusz – nauczyciel matematyki, fizyki,
Zawadzka Aneta – wychowawca grupy wychowawczej,

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Chadaj Hanna
Filbrandt Janina
Glinowiecka Grażyna
Kamińska Agnieszka
Krauza Mirosław
Krawczyk Sylwia
Markowicz Patrycja
Michalska Agnieszka
Pesta Agata 
Rębisz Małgorzata
Schilling Monika

Skoczyńska Alicja
Skorupska – Plichta Anna
Ulenberg Teresa
Żuk Grzegorz

Skip to content