Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło teatralne Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

 KOŁO TEATRALNE „PLAMA” 


 działające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

 im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

 

Prowadzący:

Tomasz Podgórski

Monika Lipińska

 

Dzięki kontaktom z wytworami sztuki rozwija się świat wartości, zainteresowań, postawy, a więc wszystko, co określa się mianem charakteru człowieka. Sukcesywne wprowadzanie w tajniki sztuki teatralnej, odczytywanie jego niekiedy trudnych znaków i form, doznawanie przyjemności z obcowania z udanymi dziełami, doskonałym aktorstwem, funkcjonalną muzyką i scenografią, pozwoli młodemu człowiekowi stać się świadomym i krytycznym odbiorcą.

 

CELE OGÓLNE

I. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst.

II. Wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci.

III. Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.

CELE  SZCZEGÓŁOWE

 

 Ad. I

 wdrażanie dzieci do skupienia uwagi na opowiadającej nauczycielce i uważnym słuchaniu,

 umiejętność ekspresyjnego wyrażania własnego ,,Ja”, osobistych przeżyć i uczuć,

  doskonalenie siły głosu, wyrazistości, oddechu

 

Ad. II

    rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie doznań uczuciowych,

 rozwijanie umiejętności niewerbalnego komunikowania się poprzez gest, ruch, mimikę

 rozwijanie zmysłu równowagi, refleksu, zwinności, poczucia rytmu, wyrazistości gestów,

 umiejętność wyrażania spontanicznych reakcji ruchowych podporządkowanych rytmowi muzyki

 Ad. III

 rozwijanie swobodnej ekspresji teatralnej,

− umiejętność przeżywania i wyrażania emocji poprzez dobór odpowiednich słów, ruchu, muzyki i rekwizytów,

 oswajanie ze sceną: odpowiednie zwrócenie do publiczności, dykcja, siła głosu

 przygotowanie do odbioru sztuki

 

 Metody pracy:

   Podające (przyswajanie podanego tekstu, nauka choreografii).

− Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania  problemów).

   Aktywizujące (przeżywanie treści i wartości).

   Ekspresyjne (wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów).

 Praktyczne (zmienianie rzeczywistości i samego siebie sztuce teatralnej, tanecznej inscenizacji, dramie).

 

Formy pracy:

     Ćwiczenia muzyczno-ruchowe.

     Ruch przy muzyce.

     Ekspresja ruchowa.

     Teatr samorodny oparty na inscenizacji.

     Drama.

     Socjodrama.

 

Podczas zajęć warsztatowych wdrażane będą do realizacji następujące

techniki teatralne:

     Ćwiczenia wyraźnego mówienia.

     Umiejętność natężania i ,modulowania głosem.

     Elementy dramy, socjodramy.

     Improwizacja.

     Ruch.

     Śpiew.

 

Zajęcia umożliwiają wychowance wyrażanie ekspresji:

  ruchowo – mimicznej (gest, mimika twarzy, poza ciała, ruch),

  ruchowo – muzycznej (improwizowany taniec, nadawanie ruchowi symbolicznego znaczenia),

 werbalnej ( modulacja barwy, dynamika głosu, nadawanie emocjonalnego znaczenia symbolom słownym),

   słowno – muzycznej (nucenie melodii, śpiew, improwizowanie melodii, taniec),

   muzycznej (wystukiwanie rytmów, gra na różnych instrumentach, śpiew),

   plastycznej (rysowanie, malowanie, montowanie, projektowanie),

   konstrukcyjno – technicznej (konstruowanie pojazdów, urządzeń, dekoracji),

   zabawowej (synteza wyżej wymienionych rodzajów ekspresji)

  zajęcia zachęcają do czytania, wypożyczania książek (szukanie utworów do zainscenizowania).

 wspólna praca pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, komunikowania się, integrację zespołu. Wyzwala poczucie odpowiedzialności za zespołowe przygotowanie i prezentację utworu.

 

 

Zakładane osiągnięcia:

 

Prawidłowa i systematyczna realizacja treści programowych zajęć taneczno-teatralnych powinna pomóc wychowance w osiągnięciu:

     Rozwoju zainteresowań oraz indywidualnych zdolności.

     Usprawnieniu narządów mowy i oddychania.

     Doskonaleniu wymowy, wzbogaceniu zasobu słownictwa.

     Odtwarzaniu choreografii tanecznej.

     Panowaniu nad własnymi emocjami, uczuciami.


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl