Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło sportowe Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

KOŁO SPORTOWE - SIATKÓWKA

 Program zajęć sportowych z elementami piłki siatkowej dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

 Podczas realizacji zajęć najwięcej czasu poświęcone zostanie na przygotowanie sprawności ogólnej, która jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu i jego adaptacji do wysiłku fizycznego. Przez odpowiednie przygotowanie ogólnofizyczne wykształci się wszechstronność motoryczną, która pozwoli na intensywne ćwiczenia w kolejnym etapie szkolenia. Pierwszy etap wymaga wiele wytrwałości i cierpliwości, zarówno od ćwiczących jak i prowadzącego. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach większość czasu poświęcono grom i zabawom. Jest to doskonała okazja do kształtowania określonej sprawności, wyrabiania dyscypliny zbiorowej, współdziałania i współzawodnictwa.

 Cele zajęć :

     wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości

     kształtowanie prawidłowej postawy ciała

     nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki

     kontrola sprawności ogólnej i specjalnej

     przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe

     przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry

     opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych

     kształtowanie charakteru i nawyków etycznego postępowania-postawa ,,fair-play”

     organizacja czasu wolnego-rozwijanie zainteresowań sportowych wśród wychowanek

 

Zadania zajęć:

     stymulowanie i umożliwianie wychowankom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć w zabawach, grach

     tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej

     zapoznanie z podstawowymi zasadami uprawiania wybranej przez dziewczęta dyscypliny sportowej

     dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ogólnej i specjalnej uczestników zajęć

     wspieranie aktywności poznawczej i twórczej

     motywowanie do dbałości o zdrowie własne i innych

     zapewnienie atmosfery życzliwości, akceptacji oraz wzajemnego szacunku wsród wychowanek

     wspólna integracja wychowanek mających podobne zainteresowania sportowe

          Termin i miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/19 terminie od września do czerwca z wyłączeniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych. Odbywać się będą w sali gimnastycznej SP6 w Kwidzynie, co najmniej raz na dwa tygodnie w wymiarze czasowym 90min(w zależności od dostępności hali )

 

Sposób realizacji i formy działania

Podczas realizacji zajęć najwięcej czasu poświęcone zostanie na przygotowanie sprawności ogólnej, która jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu i jego adaptacji do wysiłku fizycznego. Przez odpowiednie przygotowanie ogólnofizyczne wykształci się wszechstronność motoryczną, która pozwoli na intensywne ćwiczenia w kolejnym etapie szkolenia. Pierwszy etap wymaga wiele wytrwałości i cierpliwości, zarówno od ćwiczących jak i prowadzącego. Aby wyzwolić zaangażowanie i wzbudzić radość z uczestnictwa w zajęciach większość czasu poświęcono grom i zabawom. Jest to doskonała okazja do kształtowania określonej sprawności, wyrabiania dyscypliny zbiorowej, współdziałania i współzawodnictwa. Podczas organizowania zajęć specjalistycznych natomiast stosowane będą formy ścisłe i fragmenty gry, które dają gwarancję poprawnego wykonania danego elementu technicznego. Uczenie techniki poprzez zabawę nie gwarantuje prawidłowego opanowania ruchu, gdyż podczas zabawy w grę wchodzą emocje, a nie koncentracja nad poprawnością wykonania zadania. W początkowym okresie szkolenia wykorzystane zostaną małe gry 1x1, 2x2 w formie uproszczonej, podczas których dziewczęta nie tylko będą doskonaliły technikę, ale uczyły również zachowania się w trakcie rywalizacji sportowej. Dzięki zastosowaniu dużej ilości małych gier o wiele szybciej zrealizowane zostaną założone cele szkoleniowe.

Zajęcia przeznaczone są dla dziewcząt w wieku 14-18 lat 

 


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl