Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło czytelnicze Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

KOŁO CZYTELNICZE

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość wymyśliła 

Wisława Szymborska /

 

 CEL GŁÓWNY:

     promowanie wśród wychowanek czytania książek, wierszy, jako sposób na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

             nabywanie przez wychowanki umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie ukazywanie możliwości funkcjonowania w trudnej sytuacji;

     kształtowanie u wychowanek poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych;

     ćwiczenie technik czytania z wykorzystaniem książek "łatwych" w czytaniu;

     uwrażliwienie na problemy dobra i zła;

     ukazywanie form pomocy osobom potrzebującym wsparcia;

     wprowadzenie wychowanek w świat literatury;

     rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania na całe życie;

     wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru;

     uwrażliwienie na piękno języka polskiego;

     rozwijanie umiejętności słuchania;

     doskonalenie kompetencji językowych;

     rozwijanie ligicznego myślenia;

     tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości estetycznych, kształtowaniu postawy kulturalnej;

     wyrabianie poczucia własnej wartości i tożsamości; budzenie radości ze wspólnej pracy i zabawy.

FORMY I METODY PRACY:

     zorganizowanie kącika książki

     głośne czytanie

     wizualizacja

     praca z tekstem literackim

     praca z książką

     działalność plastyczna

     dyskusja

     teksty relaksacyjne

     teksty aktywizujące

     udział w konkursach

            −     współpraca z Biblioteką Miejską 

 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

     ćwiczenia w werbalizowaniu swoich emocji i rozpoznawaniu sytuacji trudnych;

     swobodne wypowiedzi na temat czytanych i słuchanych utworów literackich;

     omawianie treści wybranej książki;

     technika niedokończonych zdań.

 

TEMATY:

1.    Przedstawienie celów, zapoznanie z zasadami.

2.    Ustalenie z uczestnikami listy książek do przeczytania.

3.    Książki, które lubimy.

4.    Poznanie bohaterów książki. Postacie pozytywne i negatywne.

5.    Zabawa w zgadywanki dotycząca rozdziałów książki „Rywalki”- portret głównej bohaterki.

6.    Recenzja polecanej przeze mnie książki.

7.    Tworzenie strony tytułowej dla książki „Rywalki”

8.    Jaka jestem?

9.    Poznanie związków frazeologicznych na podstawie książki  „Rywalki”.

10. Głośne czytanie książki "Rywalki".

11. Poznanie atlasu geograficznego – podróżowanie.

12. Z książką jest łatwiej.

13. Poznanie książek M. Musierowicz.

14. Czytanie książki – „Rywalki”.

15. Słuchanie e-booka "Hopeless".

16. Zapraszamy do świata baśni.

17. Słuchanie e-booka "Hopeless".

18. Wykonanie zakładek do książki.

19. Czytanie książki "Rywalki".

20. Chciałbym być…- przedstawienie ulubionego bohatera.

21. Wyszukiwanie informacji o autorce C. Hoover w Internecie.

22. Opis mojej wymarzonej biblioteczki.

23. Czytanie książki "Rywalki".

24. Książki warte przeczytania, co poleciłabym i dlaczego.

25. Stosik książkowy- plany czytelnicze.

26. Wyszukiwanie ciekawych wierszy w Internecie.

27. Czytanie książki "Rywalki".

28. Wycieczka do biblioteki miejskiej.

29. Książka jest dobra na wszystko – pogadanka.

30. Słucham i rysuję-ilustrowanie literatury.

31. Media z których korzystam i dlaczego?

32. Prośba książki – interpretacja wiersza.

33. Czytanie książki "Rywalki".

34. Sięgam po książkę, ponieważ...?

35. Wiem, gdzie szukać informacji.

36. Poszukiwanie czterech pór roku w książkach.

       37. Co mi się podobało – podsumowanie pracy koła czytelniczego. 

 SPODZIEWANE EFEKTY:

     wychowanka potrafi opowiedzieć o swoich uczuciach, emocjach i postawach;

     opowiedzieć o swoich problemach;

     zwrócić się o pomoc i szukać wsparcia u innych;

     unikać zachowań ryzykownych;

     przestrzegać norm;

     opowiedzieć treść wybranej książki;

     poprawi koncentrację, wydłuży swój przedział uwagi;

     czytać ze zrozumieniem;

     wyciągnąć wnioski z perypetii bohaterów;

     rozwinie wrażliwość estetyczną;

     nauczy się tolerancji;

     rozwinie wiarę we własne możliwości

 EWALUACJA:

Zajęcia będą ewaluowane poprzez obserwację zachowań wychowanek i ich zmianę na pożądane, poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, dotyczących poprawy funkcjonowania wychowanki w klasie i grupie wychowawczej.

Opracowała: Ewa Peplińska


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl