Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Zajęcia wizażu Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

PROGRAM MTB

 

Program Droga życia nazwą nawiązuje do tras pokonywanych podczas uprawiania  dyscypliny sportu jaką  jest MTB, które są trudne i wyboiste, ale zawsze prowadzą do zamierzonego celu.

Program stanowić będzie dopełnienie obecnie realizowanych w Ośrodku programów wychowawczych opartych na propagowaniu sportu i zdrowego trybu życia. Program powstał w odpowiedzi za zdiagnozowaną wielokrotnie w placówce potrzebę realizowania się przez sport i ruch na świeżym powietrzu. Program ma na celu generowanie nowych impulsów wychowawczych i podkreślenie szczególnego zapotrzebowania na możliwość rozładowania negatywnych napięć przez ruch na świeżym powietrzu. Program ma również na celu przygotowanie wybranej grupy wychowanek do ewentualnych startów w zawodach, co może podnieść zapotrzebowanie na samorealizację i wzmocnić poczucie własnej wartości wychowanek. Wprowadzenie programu może sprawić, że wychowanki biorące w nim udział będą miały możliwość poznania dyscypliny związanej z uprawianiem tego sportu, co może przenieść się na zachowanie wychowanek podczas pobytu w Ośrodku. Wychowanki będą miały możliwość zajęć na świeżym powietrzu, w momencie niemożności wyjścia poza placówkę (zła pogoda) trening będzie odbywał się w siłowni Ośrodka (rowery stacjonarne), lub na konserwowania i zapoznawaniu się z funkcjonowaniem sprzętu.

Opis Programu:

1. Czas realizacji programu – cały rok szkolny

2. Koordynator programu – Tomasz Podgórski

3. Opieka w programie – wspólnie z koordynatorem wychowanki uczestniczące w programie wprowadzają nowa przyjętą wychowankę w tajniki dyscypliny.


Cele Programu :

1. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej w Ośrodku poprzez aktywizację danej grupy wychowanek

2. Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia

3. Szerszy odpowiedzialny udział wychowanek w życiu placówki

4. Trenowanie umiejętności społecznych w zakresie współdziałania z innymi, rozwiązywania konfliktów bez agresji, dostosowanie się do ustalonych zasad i reguł postepowania

5. Zwiększenie u wychowanek samokontroli i wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez uprawianie dyscypliny sportowej.

6. Stworzenie możliwości edukacji pod kątem danej dyscypliny sportowej.

ADRESACI PROGRAMU:

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego


NABÓR DO PROGRAMU:

Wychowanka wyrażająca chęć i spełniająca warunki może mieć możliwość przystąpienia do programu.

1. Wychowanka składa do koordynatora programu, oraz Zespołu III RP zaopiniowany przez jej opiekuna indywidualnego pisemny wniosek o przyjęcie do programu

2. Wniosek wychowanki uzyskuje pozytywną ocenę Zespołu III oraz koordynatora programu

3. Wychowanka podpisuje z dyrektorem Ośrodka deklaracje przystąpienia do programu.


MODUŁY POZNAWCZO – TRENINGOWE

Moduł 1

- zapoznanie z zasadami odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu

- zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w programie

- przypomnienie zasad BHP podczas pobytu i wyjazdów poza placówkę

- przypomnienie przepisów i zasad ruchu drogowego.

- udział w zawodach sportowych

Moduł 2

- orientacja dotycząca konserwowania i przygotowania sprzętu do sezonu (wizyta w sklepie ze sprzętem rowerowym)

- samodzielne wykonywanie konserwowania i dbanie o dany sprzęt

- możliwość konsultowania spraw sprzętowych oraz treningowych z osobami z otoczenia MTB.


PODSUMOWANIE:

Wychowanka z powodzeniem kończąca program „Droga Życia – MTB” uzyskuje certyfikat potwierdzający ukończenie programu

Otrzymuje stopień dostosowania społecznego podkreślający jej zaangażowanie w wyżej wymieniony program

Wychowanka pozostająca w placówce ma pierwszeństwo za zakwalifikowanie się do programu na przyszły rok.


Przy ponownym przystąpieniu do programu obowiązuje procedura opisana jak w momencie pierwszego przystąpienia (nabór do programu)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl