Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło wolontariatu Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

KLUB WOLONTARIATU

PROWADZĄCE:

Magdalena Wszelak

Wioletta Nowak 

Zajęcia klubu wolontariatu będzą realizowane  w poniedziałki i wtorki w planie B,  oraz w razie potrzeb współpracujących placówek w innych dniach. W Klubie będą  uczestniczyły wszystkie chętne wychowanki.

W działalność klubu szczególnie będą  zaangażowane  wychowanki, które ze względów terapeutycznych, wychowawczych potrzebują  tego rodzaju oddziaływań. 

 

Cele ogólne : 

uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
kształtowanie odpowiedzialności, otwartości i bezinteresowności,
rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,  
rozwijanie empatii u wychowanek.

 

Cele szczegółowe : 

uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
kształtowanie odpowiedzialności, otwartości i bezinteresowności,
rozwijanie życzliwości oraz zdolności interpersonalnych, 
przeciwdziałanie egoizmowi, lenistwu, osamotnieniu,
budowanie poczucia własnej wartości,
wdrażanie do wytrwałej pracy,
poszanowanie cudzej własności,
zaspokajanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,
dzielenie się swoim czasem wolnym z innymi,
zaangażowano wychowanki do świadomej, dobrowolnej pomocy innym,
rozwijanie wśród wychowanek postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby  ośrodkowego i lokalnego środowiska,
zapoznanie z ideą wolontariatu,
przygotowanie wychowanek do podejmowania pracy wolontariackiej,
umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
rozwijanie pasji i zainteresowań wychowanek,
wzmacnianie wiary we własne siły i umiejętności,
rozwijanie m. in. takich cech jak: odpowiedzialność, pracowitość, wytrwałość
nabycie i utrwalanie podstawowych umiejętności niezbędnych podczas pełnienia pracy wolontariackiej,
Podpisanie umów wolontariackich z przedstawicielami instytucji DPS, 

 Metody pracy : 
metody aktywizujące: gry i zabawy dydaktyczne, zabawy sportowe, burza mózgów, 
praktyczne, manualne, plastyczne,
problemowe – rozmowy terapeutyczne,
podające – instrukcje bhp, instrukcje obsługi, wytyczne od psychologa w hospicjum oraz od pani kierownik DPS, 
programowe z użyciem komputera /środków multimedialnych: scenariusze zajęć, gier, inscenizacji i wieczorków.

Formy pracy: 

indywidualna, grupowa,
gromadzenie wytworów twórczości artystycznej dzieci,
gry i zabawy ruchowe,
zabawy plastyczne i manualne,
wykonywanie dekoracji i rekwizytów,
konkursy i inscenizacje,
Indywidualna opieka nad osobą chorą i starszą,
Wyciszające rozmowy z pacjentami hospicjum i DPS,
prace porządkowe na rzecz hospicjum.

Środki dydaktyczne:
przybory szkolne, plastyczne: kredki, farby, kolorowe papiery, bibuła, masa solna, gips,
przybory kuchenne, produkty spożywcze itp.,
przybory gimnastyczne: piłki, skakanki, woreczki, szarfy itp.
Środki czyszczące do prac porządkowych,
komputery, programy edukacyjne, scenariusze zajęć, opisy gier, scenariusze imprez i uroczystości. 

Czas trwania poszczególnych zajęć, spotkań i rozmów: 1,5 do 2 godzin. 

Obszar działań:

1. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
2. Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Okrągłej Łące,
3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
4. Rodziny zastępcze.

 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl