Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Koło matematyczne Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

 

KOŁO FIZYCZNO – MATEMATYCZNE


I. W zajęciach koła uczestniczyć będą uczennice klasy SP i BS

Czas trwania zajęć: 45 minut tygodniowo przez cały rok szkolny. Łącznie 35 godzin lekcyjnych.

Prowadzący zajęcia: Dariusz Zatorski – pełni rolę animatora (wprowadzenie w temat, wzbudzanie ciekawości, motywowanie, naprowadzanie, podpowiadanie, podtrzymywanie emocji uczennic przy pracy.

II. Cele pracy: 

1. Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań matematyką i fizyką uczestników koła,

Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą matematyczną i fizyczną (nacisk na czytanie ze zrozumieniem),

Rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki i fizyki,

Kształtowanie postaw społecznych ( umiejętność współpracy w zespole),

Kształcenie samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

2.  Cele szczegółowe:

Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu,

Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego,

Rozwijanie intuicji matematyczno-przyrodniczej,

Kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów matematyczno-fizycznych,

Rozwijanie pozytywnych cech charakteru uczniów (systematyczność, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i innych, kreatywność),

Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia.


III. Metody pracy:

- metody aktywizujące: gry i zabawy dydaktyczne, „burza mózgów”,

- praktyczne: ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, 

- pokaz, pomiar, pogadanka, wyjaśnienie, instrukcja,

- praca z tekstem,

- praca z komputerem.

     

      IV. Formy pracy:

- indywidualna praca uczniów,

- grupowa praca uczniów.

     

      V. Środki dydaktyczne:

- zestawy ćwiczeń i kart pracy,

- bryły geometryczne,

- rysunki, schematy, plansze,

- gry dydaktyczne,

- komputer,

- przyrządy pomiarowe,

- pogramy multimedialne.


      VI. Treści programowe i harmonogram działań:


1. Zajęcia organizacyjne, cele, tematyka, zasady współpracy, bezpieczeństwo. (1 godz.) - wrzesień

2. Budowa i właściwości materii – pojęcia, wielkości i jednostki fizyczne. 

(3 godz.) - wrzesień

3. Działania na liczbach wymiernych, zadania tekstowe.

(4 godz.) – październik 

4. Praca, moc, energia w fizyce i życiu. Rodzaje energii i jej obliczanie.

(2 godz.) - listopad

5. Droga, czas, prędkość, przyspieszenie – zadania.

(6 godz.) – listopad/grudzień

6. Prąd elektryczny. Obliczenia elektryczne. Bezpieczne używanie odbiorników elektrycznych.

(4 godz.) – styczeń/luty

7. Figury geometryczne

(4 godz.) – luty/marzec

8. Soczewki skupiające – wyznaczenie powiększenia.

(2 godz.) -  marzec

9. Rozwiązujemy „trudne” zadania z matematyki i fizyki – przykłady z arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich.

(4 godz.) – marzec/kwiecień

10. Niewyjaśnione zjawiska fizyczne.

(2 godz.) - maj

11. Gry i zabawy matematyczne.

(2 godz.)- czerwiec

12. Podsumowanie rocznej pracy koła, nagrody.

(1 godz.) - czerwiec

13. Godziny do dyspozycji opiekuna lub uczestników - wg. potrzeb.

(2 godz.)

ŁĄCZNIE 35 GODZIN       VII. Procedura osiągania celów:

- staranny dobór metod, form pracy i środków dydaktycznych,

- właściwa organizacja zajęć,

- wybór gier i zabaw utrwalających różne sposoby obliczeń,

- zaangażowanie uczennic w pomoc koleżeńską,

- zapewnienie bezpieczeństwa uczennicom,

- umożliwienie  uczennicom prezentacji własnych rozwiązań zadań.

    

      VIII. Ewaluacja programu:

Anonimowa ankieta (koniec roku szkolnego) badająca, czy;

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach,

Tematyka zajęć była ciekawa,

Pracy towarzyszy zaangażowanie,

Uczniowie zdobyli szerszą wiedzę i umiejętności matematyczne i fizyczne.

 

      IX. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

- rozbudzenie ciekawości i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,

- wykształcenie twórczego i logicznego myślenia,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości,

- skłonność do podejmowania trudniejszych zadań,

- udoskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań własnymi sposobami,

- opanowanie treści przewidzianych programem.


Opiekun koła: Dariusz Zatorski


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl