Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Ośrodek / Historia Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

­

Historia

Według informacji zaczerpniętych w miejscowym Muzeum Regionalnym oraz z zapisu rejestru Biura Geodezyjnego w Kwidzynie wynika, że budynek, w którym obecnie mieści się Ośrodek, zbudowany został w 1932 r. i przeznaczony na szkołę dla przywódców hitlerowskich organizacji młodzieżowych.

Po zakończeniu II wojny światowej w budynku mieścił się Dom Dziecka Nr 1, w którym znalazły schronienie dzieci przywiezione z Syberii. Dom Dziecka istniał do chwili podjęcia przez Ministerstwo Oświaty w dniu 28 lipca 1958 r. decyzji, na mocy, której powołano do życia nową placówkę w Kwidzynie – Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy.

Zakład posiadał 85 miejsc dla dziewcząt społecznie niedostosowanych.   Do PMZW w Kwidzynie kierowano wychowanki z całej Polski na podstawie orzeczeń Sądu dla Nieletnich z orzecznictwa opiekuńczego.

Jednocześnie przy Zakładzie została powołana Szkoła Podstawowa (od klasy V), do której uczęszczały wychowanki opóźnione wiekiem oraz dwie klasy szkolenia zawodowego. 

W przeważającej większości wychowanki pochodziły ze środowisk miejskich lub wielkomiejskich – Warszawa, Katowice, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin – z rodzin wielodzietnych, często zaniedbanych wychowawczo z 2-3 letnim opóźnieniem w nauce szkolnej.          Rozpiętość wiekowa wychowanek wynosiła od 12-18 lat, w wielu przypadkach do 20 lat w klasach zawodowych.

                W drugim półroczu roku szkolnego 1963/64 zlikwidowano klasy Szkoły Podstawowej a w miejsce tych klas utworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową z dwoma oddziałami klasy pierwszej o specjalnościach – krawiectwo i ogrodnictwo.

KALENDARIUM

          Dyrektor placówki p.Aleksander Gawroński -  1958r. – 1964r.    

          Dyrektora placówki mgr Zenon Soboczyński – 1964r. – 1984r.   

          Dyrektor placówki p.Jan Płoskoński   -  1984r.– 1985r.

          Dyrektor placówki mgr Włodzimierz Jackowski – 1985r. –..29. 09.1991r.

          Dyrektor placówki mgr Bożena Pankowska (p.o.) 10 -11. 1991r. 

          Dyrektor placówki mgr Bernadeta Miotke  -  01.12.1991r. – 31.08.2001r.

  

  • 1 wrzesień 1958r. – powstanie placówki pod nazwą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy – inauguracja roku w powołanej szkole podstawowej oraz dwóch klas szkolenia zawodowego w zakresie krawiectwa i ogrodnictwa.

    1963/64r.- II półrocze – likwidacja klasy Szkoły Podstawowej i utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach krawiectwo i ogrodnictwo.

    1 styczeń 1967 r. – zmiana nazwy placówki na Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (przeznaczony dla dziewcząt moralnie zaniedbanych    o normalnym rozwoju umysłowym). Zorganizowano Szkołę Podstawową Nr 8 z klasami IV-VIII, klasy VII i VIII uzawodowiono oraz uruchomiono Szkołę Zawodową Nr 5 z działem krawiectwa damskiego lekkiego i ogrodnictwa.

   czerwiec 1968 r. – likwidacja kształcenia zawodowego w zakresie ogrodnictwa.

   1 wrzesień 1972 r. – kolejna zmiana nazwy placówki - decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku - na Zakład Wychowawczy (limit wychowanek w Ośrodku wynosił 90 osób)

   1 wrzesień 1978 r. – powołanie nowej formy kształcenia ponadpodstawowego – kurs kształcenia zawodowego (KKZ) w zakresie krawiectwa damskiego lekkiego

   23 listopad 1981 r. - na podstawie orzeczenia Kuratorium Oświaty   i Wychowania w Elblągu Zakład Wychowawczy zmienia brzmienie na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

  • 26 czerwiec 1982 r. – nadanie PMOW imienia Janusza Korczaka oraz przyznanie prawa posiadania sztandaru

   4 grudzień 1992 r. – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej utworzonej  z pomieszczeń piwnicznych budynku.

   24 wrzesień 1993 r. –  uroczystość 35-lecia PMOW;   - wręczenie sztandaru                          - otwarcie Izby Patrona i Historii Ośrodka (Izby Pamięci)  - odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

    22 marzec1994 r. - rozpoczyna się historia Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Szkolnictwa Specjalnego.

   16 październik 2000 r. – otwarcie pracowni komputerowej.

   wrzesień 2001 – zmiana formuły funkcjonowania placówki na integracyjną

   1 wrzesień 2002 r. – powołanie ZSZ Specjalnej.

   Luty 2003r. – do lutego 2003 roku placówka podlegała samorządowi powiatu kwidzyńskiego. Obecnie znajduje się w gestii marszałka województwa pomorskiego.

   22 październik 2003 r. – 45-lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Uroczyste otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego.

   4 grudzień 2004 r. – pożar Ośrodka – wychowanki zostają przeniesione do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul.   Grudziądzkiej 5, (tymczasowo, pobyt do 12 lipca 2004r.).

   16 styczeń 2004 r. – rozpoczęcie II semestru nauki w szkole MOW w Kwidzynie (po przedłużonej przerwie świątecznej - zimowej).

   styczeń 2006 r. – otwarcie Grupy Usamodzielnienia dla wychowanek

   kwiecień 2007 r. – otwarcie Klubu Środowiskowego „Nasz” dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. /Działalność zakończona  w 2009r./

    wrzesień 2008 r.– Jubileusz 50-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Zwiększona liczba statutowa miejsc dla wychowanek placówki do 60.

    26-27 listopad 2009 r.- konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – „Zbyt młode na macierzyństwo”; nowe aspekty pracy z wychowankami ciężarnymi i nieletnimi matkami w placówce resocjalizacyjnej;

   18 styczeń 2010r. – Wiceminister  Edukacji Zbigniew Włodkowski odwiedził nasz Ośrodek i zapoznał się z ofertą edukacyjną.

   07-08 kwiecień 2011r. –Narada Dyrektorów  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i konferencja we współpracy z MEN.

   03 październik 2011r. - uroczystość poświęcenia Kaplicy p.w. Najświętszej Rodziny z Nazaretu /po remoncie/. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna 

   27-28 październik 2011r.– Ogólnopolska Konferencja „Schody do nieba”; patronat honorowy- Jego Eminencja Biskup Elbląski dr Jan Styrna; patronat naukowy – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

   21 luty 2012r. – udział wychowanek w czwartej konferencji na Uniwersytecie Gdańskim z cyklu „Nie ma dzieci-są ludzie” z okazji obchodów Roku Korczakowskiego .

   29 styczeń 2013r., Wolontariat-wychowanki MOW spotkały się z Pierwszą Damą w Warszawie; W 2011 roku Anna Komorowska objęła honorowym patronatem Europejski Rok Wolontariatu.  

   Maj 2013r. – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie zdobył tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły;

   01 wrzesień 2013r. – pilotażowy program „Trybun Młodzieżowy” którego honorowym patronatem jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, wdrożony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie z początkiem roku szkolnego 2013/2014;     

   14 listopad 2013r. – 55 lat MOW w Kwidzynie - KONFERENCJA ,, Drama(t) w resocjalizacji ,

    01 kwiecień 2014r. – I Zjazd Absolwentek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie

   31 styczeń 2015r. – Udział w Ogólnopolskim KONKURSIE “Lider Samorządu Uczniowskiego” i  uzyskanie przez placówkę dyplomu “Lider Samorządu Uczniowskiego”.

   25 luty 2015r. – Jubileusz 50-lecie istnienia 68 Drużyny Harcerskiej „Wesołe Włóczęgi” im. Marii Grzegorzewskiej, działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie. Otwarcie harcówki znajdującej się w pomieszczeniach piwnicznych; 

    31.01.2016r. - Podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora MOW                 w Kwidzynie Panu mgr Marianowi Pietrusiakowi - 01.09.2001r. – 31.01.2016r. 

    od 01.02.2016r. pełnienie funkcji dyrektora MOW w Kwidzynie mgr Anna Jankowska 

    grudzień 2016r. – otwarcie Pracowni Kosmetyczno – Fryzjerskiej;

    19.luty.2017r. – Międzynarodowa Konferencja nt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu – „Program AA szansą dla Ciebie i rodziny”.

    04 wrzesień 2017 - W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w związku z Reformą Oświaty funkcjonują:

 

Szkoła Podstawowa nr 1

Grupy Wychowawcze

Branżowa Szkoła I stopnia

Grupa Usamodzielnienia


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl