Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Grupa IV Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

Grupa IV- ARTYSTYCZNA

 Wychowawcy grupy:

Kamila Mikulska

Ewa Jastrzębska, Mateusz Kruszczyński - do 30.09.2018 r

Rafał Kasztelan, Izabela Lipiec - od 01.10.2018 r.

 

 CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNO - RESOCJALIZACYJNE

 

Rozwijanie umiejętności artystycznych pozwalających w sposób twórczy wyciszyć się, rozwinięcie umiejętności twórcze, manualne, muzyczne

 

 Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego:

1.  Wdrażanie wychowanek do przestrzegania norm i zasad panujących w ośrodku.

2.      Niwelowanie zaniedbań dydaktycznych - kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiązku szkolnego, motywacja do nadrabiania zaległości dydaktycznych

3. Stworzenie dla każdej wychowanki stałej opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz medycznej.

4.      Organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

5.      Wciągu roku szkolnego – wdrażanie programu „Nie jesteś sama”

6.   Rozwój aktywności artystycznej poprzez organizowanie zajęć w grupie i w terenie.

7.      Wolontariat jako forma aktywności społecznej.

 

Szczegółowe cele:

 

Działania artystyczne

twórcze, manualne, arteterapia, rysunek terapeutyczny, zajęcia muzyczne

-  Charakter terapeutyczny dla wychowanek nie odnoszących sukcesów w innych dziedzinach (uspokaja, wycisza, poprawia sprawność manualną i intelektualną dziecka).

- Włączenie wychowanek w przygotowanie bazy materiałowej (wycinanie elementów, odbijanie elementów bazowych, składanie).

-     Dostarczanie radości tworzenia i zaspakajanie potrzeb odnoszenia sukcesu.

-  Poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz koordynacji ruchów ręki prawej
i lewej.

-   Dobór prac według stopnia trudności, cech indywidualnych i zainteresowań grupy;

-     Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

-     Rozwijanie zainteresowań.

-     Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

-     Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

-     Akceptuje wszelkie zasady i reguły, zabawy i pracy w zespole.

-     Uczenie cierpliwości, dokładności i dyscypliny.

-     Prowadzenie zajęć arteterapeutycznych, oraz rysunku terapeutycznego.

-     Rozwijanie umiejętności i zdolności twórczych.

-     Integracja grupy i wspólne spędzanie czasu wolnego podczas pracy twórczej.

-     Relaksacja - pozwalająca na odreagowanie napięć, niepowodzeń i agresji.

-  Zdobywanie umiejętności estetycznych: umiejętne dekorowanie stołu oraz zagospodarowanie własnej przestrzeni.

-     Rozwój wrażliwości i umiejętności muzycznych.

 

Inne oddziaływania wychowawcze:

-      Realizacja programu „Nie jesteś sama” – cały rok szkolny.

-      Realizacja zajęć z programu arteterapeutycznego "Malowane emocjami"

-      Propagowanie czynnego wypoczynku, wolontariat - „Przytulisko Miłosna” czyli „Okresowa Przechowalnia dla bezdomnych zwierząt” .

- Współpraca z Zamkiem Gniew – działania kształtujące umiejętności gospodarczo - porządkowe, przy jednoczesnym poznawaniu bardzo bogatej historii gniewskiej twierdzy.

-      Realizacja programu edukacyjno - treningowego „Pierwszy krok w dorosłość”.

-      Kontynuacja projektu „ Trybun młodzieżowy”.

-  Socjoterapia - udział w zajęciach wychowawczych z elementami treningu zastępowania agresji.

- Realizacja działań dotyczących czytelnictwa i rozwijania kompetencji informatycznych.

-        Przygotowania do Jubileuszu Ośrodka – 60 lecie – 24 październik 2018 roku.

-        Realizacja założeń: Twórczo, Aktywnie, Odpowiedzialnie.

-        Przygotowanie Wigilii Ośrodkowej we współpracy z grupą II.

    -         Współpraca z rodzicami – konsultacje, działania informacyjne.

          Realizacja programów profilaktycznych:

„Papierosy – ja nie palę?!”                         

17.09. - 24.09.2018 r.

„Alkohol – ja nie piję?!” 

19.11. - 26.11.2018 r.

„AIDS – twój ukryty wróg!”                       

30.11. - 07.12.2018 r.

„Narkotyki – ja nie biorę?!”                       

28.01.- 04.02.2019 r.

„Program profilaktyczny dotyczący przemocy rówieśniczej i zagrożeń wynikających z przemocy w sieci" 

04.03.-11.03.2019 r.

 


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl