Aktualności Ośrodek Oferta Dokumenty Kołą i grupy Dla rodziców Współpraca Kontakt Przetargi
Jesteś w: mowkwidzyn.pl / Koła i grupy / Grupa I Rozmiar tekstu Zwieksz tekst Zmniejsz tekst

Aktualnosci

Linia oddzielajaca

Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

1Wspolne_zdjecie_wszyscy_uczestnicy_konkursu
Czytaj wiecej

JUBILEUSZ 60 LECIA MOW KWIDZYN

27
Czytaj wiecej

Spacer z psiakami z przytuliska

000
Czytaj wiecej

XVIII Dzień Papieski

0
Czytaj wiecej

Ogólnopolskie bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

0
Czytaj wiecej

 

Grupa I - WOLONTARIAT - TEATR

 

Wychowawcy grupy:

     Tomasz Podgórski

     Wioletta Nowak

      Agnieszka Supron

 

 OGÓLNE CELE I ZAŁOZENIA WYCHOWAWCZO

REWALIDACYJNO – RESOCJALIZACYJNE

 

Główne założenia

 

1.    Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanek.

2.  Przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

3.   Rozwój aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych w grupie.

4.   Uwrażliwienie na estetykę pomieszczeń dbanie o mienie ośrodka.

5.   Wzmacnianie bezpieczeństwa w Ośrodku 

 

Szczegółowe cele

 

Działania wolontariackie

·         Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

·         Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

·         Kształtowanie postaw prospołecznych.

·         Rozwijanie empatii i tolerancji.

·         Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

·         Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

·         Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

·         Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

·         Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

·         Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

·         Rozwijanie zainteresowań.

·         Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

·         Zapoznawanie z ideą wolontariatu,

·         Przygotowanie wychowanek do podejmowania pracy wolontariackiej,

·         Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

·         Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

·         Rozwijanie pasji i zainteresowań wychowanek,         

·  WSPOŁPRACA Z ZAPRZYJAŹNIONYMI RODZINAMI ZASTĘPCZYMI, DPS, HOSPICJUM im. Św. Wojciecha.

                Propozycje zajęć teatralnych i sportowych 

·    Promowanie aktywności fizycznej, w celu świadomego udziału w różnych formach aktywności ruchowo - rekreacyjnej w czasie nauki w szkole i po jej zakończeniu.

·   Wyrobienie umiejętności niezbędnych dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu.

·         Wszechstronny i zrównoważony rozwój organizmu ucznia.

·          Wyrabianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej.

·         Wpojenie stosowania zasady "fair play" oraz kultury kibicowania.

·          Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym uczeń się rozwija.

·    Wytworzenie umiejętności korzystania z takich czynników jak naturalny teren, powietrze, woda, pory roku.

·          Wyposażenie wychowanek  w umiejętności i wiadomości umożliwiające samokontrolę i samoocenę.

·          Wpojenie zasad przestrzegania higieny oraz zdrowego stylu życia.

·         doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,

·         poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,

·         poznanie specyfiki pracy aktora,

·         poznanie procesu twórczego nad spektaklem,

·         kultywowanie tradycji regionalnych,

·         kształtowanie zamiłowanie do literatury,

          Trening umiejętności gospodarczych, zajęcia porządkowo – manualne 

·         Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

·         Trening umiejętności gospodarczych i porządkowych, wpajanie właściwych nawyków porządkowych,

·         Kształtowanie umiejętności komunikowania się.

·         Budzenie odpowiedzialności i związanego z nią zadowolenia z wykonywanego zadania,

·         Kształtowanie nawyku dbałości o estetykę pomieszczeń i własnego otoczenia,

·         Tworzenie dekoracji przeznaczonych do grupy wychowawczej,

·         Wskazanie przydatności zajęć do życia codziennego.

·         Wdrażanie zasad bhp oraz właściwego korzystania ze sprzętu AGD i przyborów kuchennych.

 

 

Realizacja programów profilaktycznych:

 

·         „Papierosy – ja nie palę?!” - 17.09-24.09.2018r.

·         „Alkohol – ja nie piję?!”  - 19.11. 26.11.2018r.

·         „ Program profilaktyczny dotyczacy przemocy rówieśniczej i zagrożeń wynikających z przemocy w sieci” -  04.03.-11.03.2019r.

·         „Narkotyki – ja nie biorę?!” -  28.01.-04.02.2019r.

·         „AIDS – twój ukryty wróg!”  -  30.11.-07.12.2018r.

 

Inne oddziaływania wychowawcze

 

1.   Realizacja programu „Nie jesteś sama” – cały rok szkolny.

2.   Realiizacja programu wychowawczego – „Radość codzienności”. – cały rok szkolny,

3.   Realizacja programu profilaktyczno- edukacyjno- terapeutycznego „Dobra mama” – cały rok szkolny.

4.   Realizacja programu edukacyjno-treningowego „Pierwszy krok w dorosłość”.

5.   Kontynuacja projektu „ Trybun młodzieżowy”.

6.   Udział w zajęciach wychowawczych z elementami treningu zastępowania agresji.

 

Głównym założeniem grupy jest działalność wolontariacka, zajęcia teatralne

 

WOLONTARIAT prowadzi do bezpośredniego zaangażowania obywateli w rozwój lokalny, dzięki czemu mogą oni odgrywać ważną rolę w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego demokracji,

Cele:

·         Zapoznanie się uczniów z ideą wolontariatu,

·         Podkreślenie znaczenia wolontariatu,

·         Zachęcenie uczniów do podejmowania działań wolontariackich,

·         Uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby innych,


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im Janusza Korczaka

Kwidzyn ul.Moniuszki 5 Tel. (055) 279 38 71
separator Aktualności separator Ośrodek separator Oferta separator Struktura separator Kola i grupy separator Programy separator Imprezy separator Gazetka separator Kontakt separator Przetargi separator
Projekt i realizacja: lifeweb.pl